Chào mừng bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.
 
| | | | | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
GIỚI THIỆU TIN TỨC-SỰ KIỆN DỰ ÁN XÂY LẮP HÌNH ẢNH QUAN HỆ CỔ ĐÔNG PHONG THỦY TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung về công ty
Lịch sử hình thành & phát triển
Lĩnh vực hoạt động
Định hướng phát triển
Sơ đồ tổ chức công ty
Đơn vị thành viên và Đối tác
Hội đồng quản trị
Ban Giám đốc
Các dự án
CT3 Tây Nam Hồ Linh Đàm
Happy House Garden
Tổ hợp cao tầng HUD3 Tower
Khu ĐT mới Đông Sơn - Thanh Hoá
Khu đô thị mới Vân Canh
Giá vàng
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
Tỷ giá
 
Sơ đồ tổ chức công ty

*  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

 *  Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

*  Giám đốc: Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*  Phó Giám Đốc: Các Phó Giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

*  Các phòng chức năng: Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

 *  Thư ký HĐQT, Giám đốc: Là bộ phận riêng biệt giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty ghi chép, tổng hợp các nội dung tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

*  Ban quản lý dự án: Thực hiện quản lý dự án các Dự án đầu tư của Công ty.

*  Ban thi công xây lắp: Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.

*  Các công ty con trực thuộc tính đến năm 2017:  

Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.2 (HUD3 giữ 51% cổ phần)

Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.3 (HUD3 giữ 51% cổ phần)

 

Liên kết hữu ích
Bản tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/- --
Giá KL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 02433.824.572 - Fax: 04233.827.991
Đề nghị ghi rõ nguồn "Công ty HUD3" khi đăng lại thông tin trên website này Cua thep van goCửa thép vân gỗ
Designed by Thietkeweb - Seo