Báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty HUD3

2024-05-03

       Báo cáo tài chính Quý I/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Xem thêm

Thông báo thay đổi thời hạn gửi thông báo xác nhận...

2024-04-26

       Thông báo của Tổng công ty lưu lý và bù trừ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận...

2024-04-12

       Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...

Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính

2024-04-11

       Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài...

Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty HUD3

2024-04-10

       Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

2024-04-05

       Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng      ...

Báo báo tài chính Quý IV/2023

2024-03-29

       Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 của Công...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

2024-03-27

        Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 5

Tổng số người truy cập : 114197

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực