2023-02-28

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý cổ đông thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 8

Tổng số người truy cập : 11476

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực