Chào mừng bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.
 
| | | | | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
GIỚI THIỆU TIN TỨC-SỰ KIỆN DỰ ÁN XÂY LẮP HÌNH ẢNH QUAN HỆ CỔ ĐÔNG PHONG THỦY TÀI LIỆU
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Tin tức nổi bật
Tin tức dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh
Tin tức kinh doanh và thực hiện các dự án
Tin hoạt động công ty
Tin tức dự án CT3 Tây Nam hồ Linh Đàm
Tin tức ngành xây dựng
Tin Tuyển dụng HUD3
Các dự án
CT3 Tây Nam Hồ Linh Đàm
Happy House Garden
Tổ hợp cao tầng HUD3 Tower
Khu ĐT mới Đông Sơn - Thanh Hoá
Khu đô thị mới Vân Canh
Giá vàng
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
Tỷ giá
 
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 năm 2017.

(05/02/2018)
Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-HĐTV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. Thực hiện Hướng dẫn số: 86/HD-HUD3 ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm đối với tập thể và cá nhân thuộc diện Tổng công ty quản lý năm 2017, sáng ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 năm 2017.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng công ty có Ông: Lê Xuân Thanh Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị và Ông Đỗ Thanh Trà -  Chuyên viên  Ban tổ chức nhân sự Tổng công ty

Về phía Công ty HUD3 về dự có các ông/bà là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại HUD3 gồm có

 -Ông Phan Trường Sơn, đại diện 25% vốn của TCT. 

- Ông Vương Đăng Phương, đại diện 16% vốn của TCT 

- Ông Nguyễn Huy Hưng, đại diện 10% vốn của TCT 

Dự Hội nghị còn có các ông, bà trong HĐQT; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng ban kiểm soát Công ty HUD3. BCH Đảng bộ Công ty HUD3, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên. Trưởng các phòng ban công ty, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty con HUD3.2; HUD3.3.

Hội nghị đã diễn ra hai nội dung gồm kiểm điểm tập thể đại diện phần vốn của TCT tại Công ty HUD3 và kiểm điểm từng thành viên tổ đại diện phần vốn.

Kiểm điểm tập thể đại diện vốn đã tập trung đi sâu vào các nội dung theo hướng dẫn số 86/HD-HUD ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

 Đối với Bản kiểm điểm cá nhân: các cá nhân kiểm điểm theo Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và  theo hướng dẫn số 86/HD-HUD  ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty. 

Thay mặt Tổ đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty, Ông Phan Trường Sơn - Tổ trưởng đã báo cáo kiểm điểm trước hội nghị cụ thể đã nêu rõ những ưu điểm vượt trội trong năm 2017 đó là:

Trong công tác quản lý, điều hành, tập thể đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại HUD3 bao gồm các cá nhân đại diện, đồng thời giữ các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty đã có sự kết hợp nhịp nhàng giữa quản lý, định hướng hoạt động của HĐQT với hoạt động điều hành của Giám đốc, vì vậy các vấn đề trong hoạt động SXKD luôn được giải quyết một cách triệt để, kịp thời.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, với trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo định hướng và kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tập thể đại diện phần vốn luôn xác định rõ trách nhiệm, thực hiện theo đúng nguyên tắc lãnh đạo chỉ đạo, phân công, phân cấp theo đúng chức trách, thẩm quyền, do đó không có tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo điều hành.

Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hàng năm, tập thể đại diện phần vốn cùng HĐQT bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh để triển khai theo kế hoạch từng quý, từng tháng, đồng thời sớm có những quyết sách kịp thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HUD3 luôn được định hướng phù hợp trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ Công ty, vì vậy mà tập thể đại diện phần vốn cùng HĐQT luôn sát xét các vấn đề trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, đối với các vấn đề vượt thẩm quyền HĐQT xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với những nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nên năm qua hoạt động SXKD của Công ty HUD3 đã đạt được những kết quả rất khả quan, cụ thể:

- Tổng giá trị SXKD là: 780,11 tỷ đồng/ 663 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch.

Trong đó:

+ Giá trị kinh doanh: 266,65 tỷ đồng/265 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch.

+ Sản lượng xây lắp: 490,6 tỷ đồng/390 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch.

+ Giá trị tư vấn: 4,35 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch

+ Giá trị SXKD khác: 18,51 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 463% kế hoạch

- Tổng vốn đầu tư: 216,47 tỷ đồng/210 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 226,9 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch.

- Lợi nhận trước thuế: 21,6 tỷ đồng/18 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 15,5 tỷ đồng/25 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch.

- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/ người/ tháng.

- Cổ tức dự kiến chi trả: 9,5%/8,5% đạt 112% kế hoạch.

 - Vốn chủ sử hữu bảo toàn 100%

              Sau kiểm điểm tập thể, từng thành viên của Tổ đại diện vốn  cũng đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của mình, đặc biệt những hạn chế, thiếu sót của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2018. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự Hội nghị...Các ý kiến đều đánh giá cao những Nghị quyết điều hành và chỉ đạo của Tập thể đại diện vốn, qua đó lãnh đạo toàn công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Phan Trường Sơn - Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn trình bày bản kiểm điểm tập thể vốn và cá nhân trước Hội nghị

Ông Vương Đăng Phương - Thành viên trong tổ Đại diện phần vốn kiểm điểm tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Huy Hưng - thành viên Tổ đại diện phần vốn kiểm điểm trước hội nghị

Hội nghị tham gia góp ý cho tập thể và cá nhân đại diện phần vốn của TCT tại HUD3

Ông  Lê Xuân Thanh Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

 

Liên hệ
Tin liên quan
» HUD3.3 tiếp tục khẳng định những bước đi vững chắc
» HUD3 trên con đường khẳng định vị thế
» Cập nhật: HUD3 Nguyễn Đức Cảnh sắp hoàn thành
» Tiến độ thi công Dự án Green Pearl 378 Minh Khai nhanh hơn 10 ngày
» Kinh nghiệm và tâm huyết của HUD3 tại Chung cư 60 Nguyễn Đức Cảnh
» Hoàn thành Gói thầu phần móng và 3 tầng hầm công trình Dream Land Bonanza 23 Duy Tân
» Chủ tịch HĐQT Phan Trường Sơn kiểm tra dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh
» Tập huấn nghiệp vụ PC&CC tại công trình 60 Nguyễn Đức Cảnh
» Bài hát - HUD3 Khát vọng và niềm tin
» Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty HUD3 dư âm còn mãi
Liên kết hữu ích
Bản tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/- --
Giá KL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 0433.824.572 - Fax: 0433.827.991
Đề nghị ghi rõ nguồn "Công ty HUD3" khi đăng lại thông tin trên website này Cua thep van goCửa thép vân gỗ
Designed by Thietkeweb - Seo
Tổng số người truy cập:
2825024
Số người đang online:
80