Chào mừng bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.
 
| | | | | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
GIỚI THIỆU TIN TỨC-SỰ KIỆN DỰ ÁN XÂY LẮP HÌNH ẢNH QUAN HỆ CỔ ĐÔNG PHONG THỦY TÀI LIỆU
Các dự án
CT3 Tây Nam Hồ Linh Đàm
Happy House Garden
Tổ hợp cao tầng HUD3 Tower
Khu ĐT mới Đông Sơn - Thanh Hoá
Khu đô thị mới Vân Canh
Giá vàng
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
Tỷ giá
 
Hội nghị kiểm điểm tập thể Cấp ủy Công ty HUD3 và các đồng chí cấp ủy viên năm 2017

(08/12/2017)
Chiều 06/12/2017, BCH Đảng bộ Công ty HUD3 đã tổ chức Hội nghị nhằm kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo của BCH trong năm qua và từng cá nhân các đồng chí trong BCH. Hội nghị do đồng chí Phan Trường sơn – Bí thư Đảng ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng- Phó Bí thư Phụ trách-Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, đồng chí Lại Thu Hương – ủy viên BTV Đảng ủy – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty, cùng đầy đủ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Công ty HUD3.

 Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phan Trường SơnBí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm   của BCH Đảng bộ Công ty năm 2017 với 4 nội dung theo quy định tại Hướng dẫn số 27 ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời phân tích thêm nội dung kiểm điểm theo gợi ý của Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

Đồng chí Phan Trường Sơn – Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm   của BCH Đảng bộ Công ty

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo sâu sát của BTV Đảng ủy Tổng Công ty, sự phối hợp, hướng dẫn của các Ban Đảng TCT, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và các đoàn thể công ty, BCH Đảng bộ HUD3 đã lãnh đạo thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch đề ra.

 Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Đồng thời là năm có nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đồng thời có nhiều văn bản pháp luật của Chính phủ, Quốc hội được ban hành có hiệu lực áp dụng. Để kịp thời nắm bắt các nội dung nghị quyết  và kết luận, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết TW 4, TW5 khóa XII của Đảng, BCH Đảng bộ Công ty HUD3 đã đã cử các đồng chí Đảng ủy viên và cán bộ chủ chốt tham gia các đợt học tập, quán triệt do Đảng ủy Tổng công ty tổ chức; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng xây dựng các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động cụ thể của Đảng bộ và triển khai thực hiện.

Công tác tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng được triển khai trực tiếp đến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Bí thư các chi bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo Bí thư các chi bộ tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thông qua các cuộc họp giao ban và sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Kết quả đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, chính trị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy viên trong toàn Đảng bộ.

Bằng những việc làm cụ thể, Đảng ủy Công ty HUD3 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII  thông qua việc ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU ngày 10/3/2017  về việc hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  và triển khai đến các Chi bộ. Sau một năm kết quả cụ thể như sau:

- Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện  pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn đảng bộ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ CNV Công ty; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng chi bộ và đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- BCH Đảng bộ cũng chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, vận động người lao động tham gia đối thoại góp ý kiến với Ban lãnh đạo Công ty, giải quyết kịp thời các quyền lợi của người lao động, chính vì vậy trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty như: Luật Lao động, Xây dựng, Đấu thầu, Đầu tư, Kinh doanh bất động sản,… thông qua hệ thống quản lý của các phòng, ban chuyên môn, nên trong năm qua Công ty không có trường hợp nào vi phạm.   

Với sự nỗ lực quyết tâm cao và chỉ đạo sát sao của BCH đảng bộ đối với HĐQT và Ban Giám đốc công ty do đó các chỉ tiêu SXKD năm 2017 dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch cụ thể:

+ Tổng giá trị SXKD dự kiến là 813,4/633 tỷ đồng đạt 122,7%.

+ Giá trị kinh doanh  dự kiến là 268 tỷ/265 tỷ đồng đạt 101,1%.

+ Sản lượng xây lắp dự kiến là 490 tỷ/390 tỷ đồng đạt 125,6%.

+ Giá trị tư vấn dự kiến là 4 tỷ/4 tỷ đồng đạt 100%.

+ Giá trị SXKD dự kiến là 33,4 tỷ/4 tỷ đồng đạt 834,5%.

+ Vốn đầu tư dự kiến là 213,9 tỷ/210 tỷ đồng đạt 101,8%.

+ Doanh thu thuần dự kiến là 204,4 tỷ/200 tỷ đồng đạt 102,2%.

+ Doanh thu hợp nhất dự kiến là 395,8 tỷ/395 tỷ đồng đạt 100,2%.

+ Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 21,6 tỷ /18 tỷ đồng đạt 120%

Hơn một năm qua, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BCH Đảng bộ HUD3 đã được nâng lên. Không chỉ trong các cấp ủy viên mà về cơ bản các đảng viên trong Đảng bộ đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

 

         Đối với các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BCH Đảng bộ cũng đã giao trách nhiệm cho từng cá nhân BCH và các chi ủy chi bộ để xây dựng kế hoạch cụ thể, đến nay hầu hết các khuyết điểm của năm 2016 đã được khắc phục cơ bản.

          Sau kiểm điểm tập thể, từng thành viên trong Đảng ủy đã lần lượt trình bày bản tự kiểm điểm của bản thân, qua đánh giá, tất cả các đồng chí trong BCH đã nhìn nhận đúng khuyết điểm của tập thể để gắn trách nhiệm của từng cá nhân, mà đặc biệt là người đứng đầu và tập thể thành viên lãnh đạo. Kết quả bỏ phiếu đánh giá xếp loại đã thể hiện đúng năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, qua đó để mỗi một đồng chí UV BCH nhìn nhận ra những ưu điểm để phát huy cũng như đánh giá đúng khuyết điểm để khắc phục trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phan Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy tự kiểm điểm trước BCH

  Đồng chí Vương Đăng Phương - Phó Bí thư Đảng ủy tự kiểm điểm trước BCH       

     Đồng chí Trịnh Duy Hoàn - Ủy viên tự kiểm điểm trước BCH

 Đồng chí Bùi Huy Thông - Ủy viên tự  kiểm điểm trước BCH

 Đồng chí Nguyễn Công Tâm - Ủy viên tự kiểm điểm trước BCH

  Theo kế hoạch, 6 chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành đánh giá, phân tích chất lượng chi bộ và đảng viên từ ngày 0610/12. Ngày 15/12, Đảng ủy sẽ họp để thẩm định kết quả và xếp loại các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tin bài: TTTH

 

Liên hệ
Tin liên quan
» HUD3 dành tấm vé vào tứ kết tại Giải bóng đá HUD năm 2018 do Công đoàn Tổng HUD tổ chức
» HUD3 luôn quan tâm đến chính sách nguồn nhân lực - chìa khóa cho mọi thành công
» Ắp đầy kỷ niệm chuyến du lịch đất nước Chùa Vàng của Công ty HUD3
» Đồng chí Nguyễn Nho Quyết trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ Công ty HUD3.2
» Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Khối DA-KD; Chi bộ Công ty HUD3.1 và Chi bộ Công ty HUD3.2
» Công ty HUD3 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW6 khóa XII và trao khen thưởng cho TCCSĐ và Đảng viên
» Các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng
» Công tác chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhìn lại năm qua
» Dân chủ, cởi mở - Đại hội Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 thành công tốt đẹp
Liên kết hữu ích
Bản tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/- --
Giá KL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 02433.824.572 - Fax: 04233.827.991
Đề nghị ghi rõ nguồn "Công ty HUD3" khi đăng lại thông tin trên website này Cua thep van goCửa thép vân gỗ
Designed by Thietkeweb - Seo
Tổng số người truy cập:
3515267
Số người đang online:
11